Izolacija – ispravna izolacija zidova sa šupljinom