Hermetyczność – Instalacja okien w zewnętrznych murach ceglanych z izolacją