Zaptivenost – ugradnja prozora u spoljašnjem zidu zidanom opekom sa izolacijom