ECVET

ConClip & ECVET

Meritoverførselssystemet The European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) er et system, der har til formål at anerkende og overføre læringsmål ved erhvervsuddannelser på tværs af Europa. ECVET er udviklet for at gøre anerkendelse af den formelle, uformelle og ikke-formelle træning lettere.

ConClip tilbyder en lav indgangstærskel via multimedieværktøjer, der er tilgængelige for alle. Grundet det kompakte format kan ConClip ikke stå alene som uddannelsesværktøj – det vil sige, at studerende og håndværkere ikke kan opnå anerkendelse udelukkende ved at benytte videoerne og det supplerende materiale.

ConClip kan dog hjælpe håndværkere og uddannelsesinstitutioner til at opnå ECVET-points – som et fleksibelt undervisningsværktøj, der let kan integreres i den eksisterende læseplan på erhvervsuddannelser samt ved yderligere uddannelse af håndværkere.

> Læs mere om ConClips og ECVET (på engelsk).


Minimale krav

Når håndværkere/arbejdere skal opbygge kompetencer inden for passivhusteknologien, er det nødvendigt at definere de minimale krav til viden, færdigheder og kompetencer, der skal være til stede – dette for at sikre den mest effektive brug af ConClips.

Inden for den Europæiske kvalifikationsramme (European Qualifications Framework / EQF), hvilket er et system, der gør nationale kvalifikationer lettere at forstå på tværs af de europæiske grænser, defineres ConClips på EQF-niveau 3. I dette ligger, at de lavest faglige krav skal følges inden for:

 • Viden om principper, processer og de generelle koncepter inden for et givent arbejds-/uddannelsesområde
 • Færdigheder – kognitive og praktiske – der er nødvendige for at løse opgaver og problemer ved at udvælge og applicere grundlæggende metoder, værktøjer, materialer og information
 • Kompetence til at tage ansvar for udførelse af opgaver på arbejde eller ved studie; at være i stand til at tilpasse egen opførsel til den enkelte situation


Hvilke professioner?

ConClips er universelle undervisningsværktøjer designet til at kunne benyttes i forskellige sammenhænge samt inden for en bred vifte af professioner. Målet er at etablere et fælles sprog på byggepladsen samt tage hånd om de færdigheder, der er nødvendige for effektiv passivhusbygning og effektiv kommunikation, der hjælper til en bedre arbejdsproces.

Eftersom målet er at videregive grundlæggende viden inden for området udgøres de valgte målgrupper af personer, der har kobling til byggebranchen og maskineri inden for byggebranchen generelt. Da der samtidig er forskelle i byggetraditionen landene imellem, fokuserer ConClip ikke på alt for specifikke områder.


ConClips & ECVET

Ifølge ECVET-kriterierne gør de enkelte ConClips den lærende i stand til at udøve (aktivt verbum) en særlig ting (hvad?) på en særlig måde (hvordan?) ved at benytte særlige metoder og værktøjer (med hvilke midler?).

Ved at applicere ECVET-kriterierne til de specifikke ConClips defineres læringsmål såvel som vurderingskriterierne i arbejdsgangen.

Arbejdstrinnene for eksempelvis ConClip 1 er som følger:

 1. Fortolkning af informationer, der relaterer sig til arbejdet og ressourcerne, når der installeres isoleringsplader
 2. Udvælgelse af den nødvendige kvantitet og kvalitet af ressourcer til installering
 3. Overholdelse af information om, hvordan isolering installeres
 4. Udførelse (installer isoleringspladerne)
 5. Minimering af risiko for skader i arbejdet og det omgivende område, når isoleringen installeres i væggene

ECVET-kriterierne i klippene har følgende tilfælles:

 • EQF-niveau: 3
 • Valgte professioner: byggebranchen – ConClip 5 / Tætning omkring kabler, kanaler er også relevant for blikkenslagere og elektrikere.
 • Undervisningstimer/undervisningsværdi: defineres af underviser/instruktør, der benytter ConClips i en allerede eksisterende læseplan

Du kan downloade en mere detaljeret guideline for hver enkelt af de otte ConClips (på engelsk). Disse guidelines er meget lig undervisningsmaterialet (der er tilgængeligt på dansk).


Arbejde med kolleger i et team

Et af ConClips mål er at etablere et ”fælles sprog” mellem de forskellige professioner, der er tilstede på byggepladsen. Det er derfor vigtigt at have et sæt særlige ECVET-kriterier, der omhandler at arbejde med kolleger i et team.

Dette omhandler blandt andet, hvordan man er en god samarbejdspartner, der varetager både forpligtelser og tager ansvar som aftalt samt at man hjælper og støtter sine kolleger og deres arbejde.

Læringsmålet er beskrevet i tre trin:

 • Bidrage til arbejdet i teamet
 • Bidrage med støtte til kolleger
 • Reagere på kritik indbyrdes i teamet


ConClip & EQAVET

Den europæiske referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelser (EQAVET) har til formål at sikre kvaliteten af uddannelsesprogrammer og skabe større tillid, gennemsigtighed og konsistens i erhvervsfaglige uddannelser på tværs af Europa.

Inden for denne ramme har ConClip bidraget med små, men også universelt brugbare standarder for håndværkere, der er involverede i konstruktion af passivhuse. Disse kan findes under ECVET-kriterierne såvel som i undervisningsmaterialet.

> Læs mere om ConClips & EQAVET (på engelsk)