Isolering – Korrekt isolering af murkronen

Murkronen udgør den del af den ydre væg, der rager ud over den øverste tagkonstruktion. Det er vigtigt, at den ydre væg er fuldstændig isoleret, og denne video viser, hvorledes dette sikres ved at isolere murkronen korrekt. Bl.a. illustrerer videoen, hvorledes mørtelen skal påføres, og hvordan man undgår, at vand trænger ind bag isoleringspladerne.