Isolering – Montering af vindue I ydervæg med facadebatts

Det er vigtigt at undgå kuldebroer i passivhusets konstruktioner – bl.a. for at undgå skimmelsvamp. Videoen her viser og fortæller detaljeret, hvor meget og hvorledes mørtelen skal placeres for at isolere korrekt samt andre måder, hvorpå man kan sikre isoleringstætheden og undgå kuldebroer i byggeriet.