Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan als basis dienen voor lesgevers en andere experten om de ConClips te gebruiken in opleidingen. Het kan uitgebreid en aangepast worden naar de wensen van de lesgever.

Elke ConClip belicht een specifiek werkproces. Het lesmateriaal verdeelt deze werkprocedure in opeenvolgende begrijpelijke werkstappen die op 3 niveaus uitgelegd worden:

  • WAT wordt er gedaan?
  • HOE wordt het gedaan?
  • WAAROM wordt het gedaan?

Daarnaast worden er nog enkele relevante sleutelwoorden gedefinieerd.

Dit lesmateriaal is enkel maar een aanzet. Je kan dit gerust aanpassen aan jouw noden!

Nog meer material bij elke clip is te vinden via de link > MATERIAAL onder elke video.

 

Inhoud van ConClips:

Voor volgende videoclips kan je lesmateriaal downloaden (Word documenten)

 
Extra Materiaal

Je kan ook volgende documenten downloaden: