ECVET

ConClip & ECVET

Het “European Credit System for Vocational Education and Training” (ECVET) is een initiatief voor de erkenning van leerresultaten in beroepsonderwijs en –opleidingen in Europa. ECVET werd ontwikkeld om de erkenning te vergemakkelijken van prestaties in beroepsonderwijs en –opleidingen, zowel formeel als informeel leren.

ConClip biedt laagdrempelige multimedia lesinstrumenten die iedereen kan gebruiken. Door zijn compacte vorm kunnen de ConClips alleen niet volstaan om aan de criteria te voldoen – d.w.z. dat arbeiders geen erkenning kunnen krijgen enkel en alleen op basis van de video’s en het extra materiaal.

Toch is ConClip voor arbeiders en onderwijsinstellingen een manier om ECVET punten te verzamelen – als een flexibel lesinstrument dat goed geïntegreerd kan worden in de bestaande programma’s voor beroepsonderwijs en opleidingen voor arbeiders.

> Meer informatie over ConClips & ECVET (Engels)


Minimale eisen

Wanneer vaardigheden opgebouwd worden bij arbeiders m.b.t. passief bouwen, moeten er minimale eisen voor kennis, vaardigheden en competenties gedefinieerd worden om tot een doelmatig gebruik van ConClips in de bestaande curricula te komen.

Binnen het European Qualifications Framework (EQF), een systeem om nationale kwalificaties leesbaarder te maken in de rest van Europa, kunnen ConClips gedefinieerd worden als EQF level 3 – wat minstens de volgende professionele vaardigheden inhoudt:

 • Kennis van feiten, principes, processen en algemene concepten, in een bepaald studie- of werkveld
 • Vaardigheden – cognitieve en praktische – benodigd om taken uit te voeren en problemen op te lossen door basismethodes, gereedschap, materialen en informatie te selecteren en toe te passen
 • Competenties om verantwoordelijkheid te nemen voor uitgevoerde taken; eigen gedrag aan te passen aan de omstandigheden om problemen op te lossen


Voor welke beroepen?

ConClips zijn universele lesinstrumenten die ontworpen zijn om in uiteenlopende contexten toegepast te worden, alsook voor een brede waaier van beroepen. Hun doel is een “gemeenschappelijke taal” creëren op de werf, omgaan met essentiële vaardigheden benodigd voor passief bouwen en sleutelwoorden communiceren om het werkproces te begrijpen.

Omdat basiskennis verspreiden het doel is, zijn de beoogde beroepen verbonden met de bouwsector in het algemeen. Omdat beroepen kunnen verschillen van land tot land focussen ConClips niet op té specifieke of gespecialiseerde beroepen of activiteiten.


De Clips & ECVET

Volgens de ECEVET criteria leren de ConClips de leerling aan om iets (wat?) te doen (actief werkwoord) op een bepaalde manier (hoe?) door bepaalde methodes en instrumenten toe te passen (met welke middelen?).

Als we de ECVET criteria toepassen op de specifieke ConClips worden de leerresultaten en beoordelingscriteria in het werkproces gedefinieerd.

De stappen in het werkproces van bv. ConClip 1 (Koudebruggen vermijden bij plaatsing van isolatie) zijn de volgende:

 • Informatie m.b.t. de taak en de grondstoffen interpreteren als we isolatieplaten plaatsen
 • De vereiste hoeveelheid en kwaliteit van grondstoffen selecteren om isolatieplaten te plaatsen
 • In overeenstemming zijn met de informatie om muren te isoleren
 • Handelen (isolatieplaten plaatsen)
 • Het risico op beschadiging van het werk en de omgeving minimaliseren bij het plaatsen van de isolatie tegen de muur

De ECVET criteria voor de clips hebben de volgende eigenschappen gemeen:

 • EQF level: 3
 • Beoogde beroepen: bouwsector
 • Lesuren / Credits: te definiëren door de lesgever/instructeur die ConClips gebruikt binnen een bestaand curriculum

Je kan meer gedetailleerde ECVET richtlijnen downloaden voor volgende video’s (Engels).

Deze richtlijnen vertonen een sterke analogie met het lesmateriaal.

MET COLLEGA’S IN TEAM WERKEN

Een van de doelen van ConClip is om een “gemeenschappelijke taal” te ontwikkelen tussen de beroepen en ambachten op de werf zodat men de activiteiten van collega’s van andere beroepen begrijpt. Het is dus belangrijk om een speciale eenheid van ECVET criteria te hebben m.b.t. met collega’s in team werken.

Deze eenheid gaat over goed in team te werken, taken uitvoeren en verantwoordelijkheden opnemen zoals overeengekomen, en het werk van collega’s bewaken en ondersteunen.

Het leerresultaat wordt beschreven in 3 stappen:

 • bijdragen tot het werk van je team
 • je collega’s ondersteunen
 • reageren op conflict in je team


ConClip & EQAVET

Het “European Quality Assurance system for Vocational Education and Training” (EQAVET) werd ontworpen om er zeker van te zijn dat de kwaliteit van opleidingsprogramma’s en het behalen van competenties betrouwbaar zijn. Het doel is kwaliteit, transparantie en consistentie binnen beroepsonderwijs en –opleidingen te verhogen.

Binnen dit kader hebben ConClips minimale maar universeel toepasbare uitvoeringsstandaarden ontwikkeld voor arbeiders betrokken in passiefbouw. Ze kunnen terug gevonden worden in zowel de ECVET criteria als in het lesmateriaal.

> Meer informatie over ConClips & EQAVET (Engels)

> Integratie van ECVET en EQAVET principes in bestaande Belgische opleidingen (Engels)